Valberedningens förslag till nämnder och styrelser

Vid årsmötet upphör alla politiska uppdrag i Växjö kommun och vid kommunfullmäktiges sammanträde i december ska nya ledamöter och ersättare väljas till alla nämnder och styrelser. Socialdemokraterna Växjös valberedningen har under ett par veckor arbetat med att ta fram ett förslag och idag skickades förslaget ut till alla medlemmar.

Valberedningens förslag för nämnder och styrelser 2023-2026

Alla ledamöter och ersättare utses av Socialdemokraternas medlemmar och det sker på ett medlemsmöte den 7 december. Mer detaljer om mötet har skickats ut via mail.

facebook Twitter Email