Utemiljöerna på Växjös kommunala särskilda boenden ska rustas upp

Utemiljöerna kring flera kommunala särskilda boenden i Växjö kommun är i behov av en upprustning. Därför föreslås nu att det upprustningsarbetet påbörjas under nästa år. Uppdraget är en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i Växjö kommun för 2024.

– Det är viktigt att våra särskilda boenden är trivsamma både på insidan och på utsidan. Vi har varit och är duktiga på att hitta på inomhusaktiviteter och se till att våra särskilda boenden är inbjudande på insidan. Nu måste vi även höja ambitionsnivåerna för miljöerna runt våra särskilda boenden och prioritera utomhusmiljöerna, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Att förbättra utemiljöerna kan ske på flera olika sätt. Det kan handla om allt från att plantera fler träd och buskar till att anlägga odlingslådor och bygga växthus. Det är viktigt att Växjö kommun satsar på utemiljön även för äldre, säger Maria Garmer (V), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Växjö kommun är Europas grönaste stad och ju mer gröna inslag vi kan få till, desto bättre för våra invånare. Vi vet att det är positivt för hälsan att visats utomhus och våra äldre mår bättre av att ha en attraktiv utemiljö som höjer livskvaliteten, säger Magnus P Wåhlin (MP), kommunalråd.

Satsningen på utemiljön kring Växjös kommunala särskilda boenden är en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag Växjö kommuns budget för 2024.

facebook Twitter Email