Stora satsningar på skolan och omsorgen

En stark välfärd med stora satsningar på skolan och omsorgen. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budgetförslag för Växjö 2023. Därför får skolan och omsorgen stora tillskott i vår budget.

Ingen ska vara rädd för att ens föräldern inte får omsorg eller att ens barn inte får den utbildning de har rätt till. Alla ska känna sig trygga på gator och torg och i sina hem. Olika trygghetssatsningar som till exempel fler fältarbetare och satsningar på att göra den fysiska miljön tillgängligare är därför en viktig del i vår budget. Växjö kommun har i allt för många år styrts i en riktning som vi socialdemokrater inte vill. Det vill vi ändra på och med detta budgetförslag kommer vi en bit på vägen. Fler elever i grundskolan måste känna att skolan är meningsfull och gå ut nian med så goda resultat att de kommer in på gymnasiet. För det behöver lärarna ges rätt förutsättningar. Fler unga måste få kontakt med skolsköterska och elevhälsan när de behöver. Vi vill se fler skolsköterskor och en tillgänglig och likvärdig elevhälsa. Det räcker inte att expeditionen är bemannad varannan onsdag.

Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, bryta segregationen och öka tryggheten. I Växjö kommun ska alla invånare känna att det finns plats för just mig och alla ska känna sig välkomna. En meningsfull fritid och ett rikt kulturliv ger förutsättningar till höjd livskvalitet och gemenskapen större. Vi vill också investera i det hållbara samhället genom att bland annat satsa på gröna miljöer i anslutning till våra skolor, bygga ut laddinfrastrukturen och stärka hållbarhetsarbetet i kommunen.

Ojämlikheten mellan invånare i Växjö undergräver tilliten och samhällsgemenskapen. En stark välfärd med bra skolor, engagerade lärare, socialsekreterare, ett aktivt föreningsliv och att alla som kan arbeta har ett jobb att gå till, är helt grundläggande för att vi på allvar ska komma till bukt med segregationen och ojämlikheten.

Sverige har under pandemi-åren visat en imponerande förmåga att ställa om för att skydda samhällets mest sköra. Då kan vi inte sänka skatten eller privatisera allt mer av vår välfärd. Vi måste i stället se till att kommunens medarbetare har bra arbetsmiljö och att de får fler kollegor. Vi vill öka bemanningen inom omsorgen så fler kan dela på jobbet och stressen blir mindre. Undersköterskorna ska inte behöva jaga minuter under sina arbetspass eller arbeta ofrivilligt delade turer

I Socialdemokraternas Växjö finns det inte plats för egoism och rasism. Vi vill se mer av solidaritet och gemensamma lösningar. Vårt Växjö kan bättre. Politiken måste presentera lösningar på samhällsproblemen. Vi ska säga som det är och göra det som krävs.

Malin Lauber (S)kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email