Sommarlovsresekorten för ungdomar utökas

Under sommaren 2023 infördes ett sommarlovsresekort för gymnasieungdomar i Växjö kommun. Erbjudandet om resekort fortsätter även under 2024 och nu föreslår Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att fler ungdomar ska få möjlighet att ta del av erbjudandet.

 

 Syftet med sommarlovsresekortet är att underlätta för ungdomar att ta del av fritidsaktiviteter, nöjen och sommarjobb. Det handlar om att öka våra ungdomars frihet under sommarlovet och uppmuntra ungdomar till att arbeta eller delta i olika aktiviteter, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande. 

 

 Resultatet från årets sommarlovsresekort är goda. Över 2 000 gymnasieungdomar valde att använda kortet, det innebär att två tredjedelar av alla som hade möjlighet nappade på erbjudandet, säger Maria Garmer (V), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 

 

Årets sommarlovsresekort erbjöds till alla elever i gymnasieskolan, dvs de som hade slutat grundskolan och de som gick i årskurs 1 och 2. Det nya resekortet kommer även att erbjudas elever som slutat årskurs 7 och 8 i grundskolan och de elever som går i anpassad skola. Att utöka resekortet till fler ungdomar kostar 500 000 kr per år. 

 

 För klimatets skull behöver fler resor ske med cykel eller kollektivtrafik och färre resor med bil. Genom att introducera kollektivtrafiken i unga år ökar detr chanserna till mer kollektivt resande i vuxen ålder. Att fler ungdomar nu får möjlighet att resa med kollektivtrafiken i sommar är bra för klimatet och för alla Växjöbor, säger Magnus P Wåhlin (MP), kommunalråd. 

 

Ett utökat sommarlovsresekort kommer att vara en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i Växjö kommuns 2024. Centerpartiet har deltagit i budgetarbetet.

facebook Twitter Email