Socialdemokraternas lag för nystart av Växjö

Från och med årsskiftet tillträder det nya styret i Växjö kommun fullt ut. Det innebär att alla nämnder och styrelser får nya ledamöter och ersättare. Socialdemokraternas valberedning har arbetat intensivt med att ta fram ett lag som ska leda nystarten för Växjö kommun.

– Det är en enig valberedning som föreslår att Malin Lauber väljs till kommunstyrelsens ordförande. Innan valet valdes Malin Lauber av våra medlemmar att toppa vår valsedel och då är hon självskriven som kommunstyrelsens ordförande när vi styr kommunen, säger Carl-Olof Bengtsson, sammankallande i valberedningen.

– Jag är glad och hedrad av att få detta förtroende från valberedningen och förhoppningsvis även från Socialdemokraternas medlemmar. Socialdemokraterna gjorde ett väldigt bra val och jag är ödmjuk och har respekt inför uppdraget. Men inget är klart förrän klubban är slagen i bordet på kommunfullmäktige i december, säger Malin Lauber.

I det nya styret kommer Socialdemokraterna inte bara att tillsätta posten som kommunstyrelsens ordförande utan även ordförandeposterna i nämnderna och i flera bolagsstyrelser.

– Valberedningen föreslår ett starkt team som tillsammans med Malin Lauber och våra samarbetspartiet ska leda det nya styret. Det är en mix av både erfarna och nya personer som ger en bra blandning i ett lag. Vilket är precis det som behövs när man leder en kommun, säger Carl-Olof Bengtsson.

Socialdemokraternas valberedning föreslår uppdrag till följande personer:

 

Tomas Thornell – ordförande i omsorgsnämnden

Julia Berg – ordförande i utbildningsnämnden

Martin Edberg – ordförande i nämnden för arbete och välfärd

Martina Forsberg – ordförande i kultur och fritidsnämnden

Otto Lindlöf – ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Arijeta Reci – ordförande i servicenämnden

Lisa Larsson – ordförande i miljö- och byggnämnden

Hugo Hermansson – ordförande i Veab

Tajma Sisic – ordförande i Vidingehem (gamla Växjöbostäder och Vidingehem)

Michael Sjöö – ordförande i Wexnet

 

Alla uppdrag väljs vid ett medlemsmöte den 7 december. Sedan fastställs alla partiers uppdrag vid kommunfullmäktige den 13 december.

facebook Twitter Email