Socialdemokraternas budget för år 2023

En stark välfärd med stora satsningar på omsorgen och skolan. Det är huvudbudskapet i Socialdemokraternas budget för Växjö 2023.

– Under flera år har vi prioriterat skolan och det fortsätter vi med. Flera hundra ungdomar är inte behöriga till gymnasiet – varje år. Det måste vi ändra på. Vårt Växjö kan bättre, säger Malin Lauber (S), kommunalrådi opposition

En särskild satsning görs på elevhälsan. Alltför många ungdomar idag mår dåligt. Elevhälsan måste bli både mer tillgängligt och likvärdigt. Därför finns en särskild satsning på ökad bemanning av skolsköterskor.

Även omsorgen får ett stort tillskott för ökad bemanningen inom äldreomsorgen. Det behövs fler som arbetar inom äldreomsorgen. För att våra äldre ska få en trygg omvårdnad behöver fler dela på uppgifterna som ska göras. Då blir personalen mindre stressad och slipper ett schema där de måste jaga minuter.

För Socialdemokraterna är Växjöbornas trygghet en prioritet. Därför gör vi den största trygghetssatsningen någonsin.

– Vi måste bryta segregationen och öka tryggheten i hela kommunen. Ingen ska behöva vara otrygg på gator och torg och fler behöver ett arbete att gå till. Vi behöver jobba med fysisk trygghet, men också fler fältarbetare, säger Tomas Thornell (S), kommunalråd i opposition

En säkerhetsfunktion mot välfärdsbrott ska införas, kommunen förebyggande arbete ska stärkas och den fysiska tryggheten ska förbättras.

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Varje krona som skattebetalarna bidrar med ska användas för att våra barn, unga och äldre ska få det bättre. Pengar ska användas och inte läggas på hög.

 

Ett urval av satsningar ur Socialdemokraternas budget är

 • Sommarlovskort till ungdomar i kollektivtrafiken
 • Arbetsskor till personal inom omsorgen
 • Ökat föreningsbidrag
 • Trygghetsskapande åtgärder bl.a. fältarbetare och mobila team
 • Avskaffa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilda boenden
 • Återstarta kommunal vuxenutbildning
 • Stärkt hållbarhetsavdelning
 • En satsning på elevhälsan
 • Ökad bemanning i omsorgen
 • Bygga ut laddinfrastrukturen i hela kommunen
 • Starta upp utvecklingen av Ringsbergsområdet

 

Läs budgeten i sin helhet här:

Socialdemokraterna budget Växjö kommun 2023

facebook Twitter Email