Socialdemokraterna vill värna Växjös dricksvatten

Vi har alla hört och läst larmrapport efter larmrapport som tar upp tillståndet för våra sjöar och hav. Övergödning inom jordbruken och läckande avlopp är stora bovar för Östersjöns mående och för de sjöar vi har i vår kommun. Under de senaste åren har Växjö kommun lagt ner mångmiljonbelopp på att rena Trummen, Växjösjön och Bergundasjöarna. Sjöar som har förorenats på grund av synder bakåt i tiden.

Varje år inspekterar Växjö kommun ett par hundra enskilda avlopp, för att undersöka om de läcker. Omkring 60 procent av de undersökta avloppen är i sådant skick att åtgärder måste genomföras och vissa avlopp måste till och med bytas ut helt och hållet.

När miljö- och hälsoskyddsnämnden, vid sitt senaste möte, diskuterade hur många enskilda avlopp som ska inspekteras under nästa år föreslog Socialdemokraterna att antalet inspekterade avlopp skulle höjas till 600. Den blågröna majoriteten höll inte med och sänkte antalet inspekterade avlopp till 250.

Erfarenheten visar att en majoritet av de undersökta avloppen måste åtgärdas och då anser Socialdemokraterna att undersökningstakten måste öka. Desto fler avlopp som undersöks och åtgärdas, desto mindre utsläpp och desto bättre för miljön.

Läckande avlopp förstör inte bara för våra sjöar och hav utan även för den närliggande marken. Vilket i sin tur kan påverka dem som har egna brunnar och som tar sitt dricksvatten från dem. Att säkra de enskilda avloppen är ett sätt att även säkra dricksvattnet, i hela Växjö kommun.

Socialdemokraterna är beredda att satsa på miljöfrågorna, men för att vi ska få till en förändring krävs ett maktskifte i Växjö. Växjö kommuns invånare förtjänar en bättre miljö.

Arijeta Reci (S), oppositionsledare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

facebook Twitter Email