Socialdemokraterna vill ta tag i Ringsbergsområdet

Området kring Kulturskolan och Regionteatern har det pratats om länge. Platsen benämns som kulturkullen eller Ringsbergsområdet. Flera utredningar har gjorts, mycket pengar och energi har lagts ner genom åren. Vi socialdemokrater vill ta tag i området en gång för alla och gå från ord till handling och vi vill göra det med respekt för området. För oss är det ett unikt område i centrala Växjö. Det är en kulturhistorisk viktig plats med värdefulla byggnader med stor potential. Trots dess centrala läge finns det väldigt lite ljudföroreningar, något vi behöver värna i växande städer. Ringsbergsområdet är en plats som vi behöver hantera varsamt och värna dess historia. Vi vill inte se en hård och tät exploatering av området.

Vi ser gärna ett samarbete över partigränserna om hur vi på bästa sätt utvecklar området. Det är viktigt att de aktörer som bedriver verksamhet där idag också är delaktiga i det arbetet. Vi behöver komma fram med en samlad vision för hela området och vilka värden som vi särskilt vill värna om. Ringsbergsområdet är en plats som vi vill ska bli en än mer kreativ och inspirerande plats som erbjuder exempelvis kultur, mat, mötesplatser, besöksnäring och entreprenörskap.

Malin Lauber, kommunalråd i opposition (S)
Otto Lindlöf, 2:E vice ordförande i kultur och fritidsnämnden (S)

facebook Twitter Email