Socialdemokraterna vill stärka föreningslivet!

Vi är många som ser fram emot en sommar utan restriktioner där vi får möjlighet att heja på vårt favoritlag eller uppleva en föreställning live. Mor- och farföräldrar kan närvara vid barnbarnens aktiviteter och föreningslivet kan blomma ut igen. Många föreningar har haft det tufft under pandemin och en del har klarat sig relativt bra. Socialdemokraterna har under flera år satsat flera miljoner på föreningslivet i vår budget. Vi gör det för vi tror att föreningslivet kan bli ännu starkare i Växjö.

Föreningarna lägger ned mycket arbete för att få verksamheten att fungera och för att få fler barn och ungdomar att delta i deras verksamhet. Men föreningslivet är så mycket mer än aktiviteter, tävlingar och föreställningar. Föreningar samlar och lär våra barn och ungdomar så mycket mer än enbart själva utövandet. Det skapas gemenskap, kamratskap och ledarskap. Det skapar värderingar som vi verkligen behöver i vårt samhälle och som leder till ett tryggare Växjö. Detta måste vi värdera högt. Inte bara i att ha rätt anläggningar eller att ge rätt ekonomiskt stöd, utan också i samtalet om den stora samhällsnytta som föreningar gör dagligen. Vi behöver se den och prioritera den i kommunens budget. Här blir den politiska skillnaden tydlig när Alliansen i Växjö inte ser behovet av mer pengar till föreningslivet och att resurstillskott inte efterfrågas, till skillnad från Socialdemokraterna som vill satsa på föreningslivet.

Vi ser en kunskapslucka hos barn och ungdomar när det kommer till att vara föreningsaktiv. För många är det en självklarhet, men så är det inte för alla. Här vill vi kunna anställa en föreningslots som fungerar som en länk mellan föreningar och ungdomar som skapar trygghet i hur föreningslivet fungerar och ökar antalet föreningsaktiva. Föreningslotsen går i sin tur att koppla till en fritidsbank som sprider kunskap och information om föreningslivet och som dessutom skapar möjlighet till att erbjuda aktiviteter helt avgiftsfritt. Vi ser ett behov av att ha bättre kontakt med föreningar för att kunna ge stöd och hjälp. Nationellt ser vi hur ungdomar som fyllt 11 år slutar att vara aktiva i föreningslivet. Antalet barn äldre än 11 år minskar bland föreningarnas medlemmar. Här står Sverige inför en stor utmaning, även Växjö kommun. Vi behöver stärka föreningslivet för att få fler att stanna kvar. Det krävs många insatser för att göra det och då behövs mer pengar och resurser från kommunen. Socialdemokraterna prioriterar föreningslivet i ord och handling, men också ekonomiskt.

Otto Lindlöf (S)
Oppositionsledare kultur- & fritidsnämnden

facebook Twitter Email