Socialdemokraterna vill att Växjö kommun fasar ut de delade turerna

Idag finns det hög kompetens bland våra medarbetare inom omsorgen. Denna kompetens är efterfrågad. Om vi i Växjö kommun ska kunna behålla och fortsatt rekrytera personal till omsorgen måste arbetsmiljön bli bättre.

– I dialog med facken är det tydligt att de delade turerna är en belastning för medarbetarna inom omsorgen. Det sliter mycket på personalen, säger Martin Edberg (S)
Samverkan med de fackliga organisationerna är en viktig förutsättning för att kommunen ska få kunskap om bristerna som finns inom arbetsmiljön. Informationen vi fått är tydlig. Att jobba under många timmar en hel helg med raster mitt på dagen är inte en hållbar arbetssituation.

– vi socialdemokrater anser att det är viktigt att erbjuda våra kompetenta medarbetare bra förutsättningar för att kunna leverera den bästa omsorgen. Därför vill vi att kommunen i samråd med facken inleder ett arbete med att fasa ut de delade turerna, avslutar Martin Edberg (S).

 

facebook Twitter Email