S-förslag för en levande landsbygd

Vi Socialdemokrater arbetar alltid för att Växjö ska bli en bättre plats. Vi vill att alla i Växjö kommun ska kunna leva et bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer, därför måste vi arbeta för en mer hållbar planering.

Vi Socialdemokrater vill öka byggtakten utanför Växjö tätort med minst 250 bostäder, vi vill också att offentliga rum på landsbygden ska utvecklas samt behålla landsbygdsskolorna, säger Gunnar Storbjörk, vice ordförande tekniska nämnden (S).

Växjö är en kommun som växer och utvecklas, detta måste förvaltas i både tätorter och på landsbygden.

Du som bor på landsbygden ska ha möjlighet till en aktiv fritid, ett rikt kulturliv och utbildning. Oavsett var i Växjö man bor ska man kunna leva ett gott liv, avslutar Rose-Marie Homqvist, vice ordförande kultur och fritidsnämnden (S).

Vi har flera förslag för att utveckla staden utanför Växjö tätort, läs vårt landsbygdsprogram för mer information.

[simplyattached]Dokument[/simplyattached]

facebook Twitter Email