Nystart för Växjö kommuns sociala arbete

På onsdagen antog nämnden för arbete och välfärd sin internbudget för 2023. Nämnden beslutade bland annat avsätta 1 miljon kronor riktade till insatser för att få fler kommuninvånare i arbete, särskilt utrikesfödda kvinnor. Nämnden beslutade även att återstarta delar av vuxenutbildningen i kommunal regi och att förändra reglerna för feriegaranti för gymnasieungdomar. Ett stort fokus i budgeten ligger på det förebyggande arbetet, exempelvis en stor satsning på fler fältarbetare, mobila team och planera för fler familjecentraler. Nämnden har även fattat beslut om att starta en så kallad avhopparverksamhet.

– Denna nya budget är en nystart för Växjös sociala arbete. Vi väljer nu att staka ut en ny riktning när det gäller arbetet med sociala frågor i Växjö kommun. Kommunen ska finnas där som ett skyddsnät för kommuninvånare men även som en stöttepelare för dem som behöver hjälp och stöttning mitt i livet. Det är viktigt att Växjö kommun satsar på det förebyggande arbetet, säger Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

– Vi vet att det är bra för den enskildes hälsa om man har ett arbete att gå till och därför är inriktningen från nämndens sida att alla kommuninvånare som kan arbeta ska arbeta. Växjö kommuns uppgift är att bidra till att fler kommuninvånare kan få arbete och att de ges möjlighet att hitta ett nytt arbete och därför satsar vi nu på flera arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen, säger Magnus P Whålin (MP), 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

facebook Twitter Email