Moderatledda majoriteten lägger ner komvux mitt i coronapandemin

 

En stark vuxenutbildning är nödvändig och att lägga ner komvux är helt fel väg att gå. Vi är mitt uppe i en pandemi och kan förvänta oss en kraftigt ökad arbetslöshet och människor kommer att vara i behov av utbildning. Då väljer Växjös blågröna majoriteten att lägga ner all vuxenutbildning i egen regi och i något fall ge riskkapitalister monopol vissa utbildningar. Pandemin har visat oss att samhället måste stå som starkast när individen är svag. Att då helt och hållet överlåta utbildningen till andra aktörer är helt fel väg att gå.
Istället föreslår socialdemokraterna att vi skrotar den så kallade auktorisationsmodellen (dvs där olika aktörer väljer att etablera sig och får betalt utifrån elevernas prestationer, aktörerna bestämmer dessutom vilka kurser de vill ge och inte kommunen) och i stället tar tillbaka stora delar av vuxenutbildningen i egen regi. Vissa utbildningar tex yrkesutbildningar kan upphandlas av seriösa företag.
Kommunen har ett särskilt ansvar och driver utbildning helt utan vinstintresse med våra invånares bästa för ögonen. Komvux i kommunal regi är viktigt för att säkerställa bästa möjliga utbildning för den som behöver.

facebook Twitter Email