Moderaternas skattesänkning är en skymf mot pandemins hjältar

Vi har precis tagit oss igenom en tuff period och vi vet inte vad som väntar runt hörnet. Under två års tid gick Växjös omsorg på knäna då pandemin satte både medarbetarna och omsorgstagarna under en mycket hård press. Medarbetarna fick slita ordentligt för att se till att våra äldre och behövande kunde få en god och omsorgsfull vård, samtidigt som omsorgstagarna isolerades från sina nära och kära.

Medarbetarna tvingades arbeta hårdare än normalt, både på grund av restriktionerna och på grund av stor sjukfrånvaro. Många var vi som hyllade medarbetarna för sin insats och vi sa alla att det skulle bli bättre när pandemin var över. Pandemin är visserligen inte över än, även om vi i Sverige förmodligen har tagit oss förbi den mest akuta fasen. Vi har nått ljuset i tunneln och det är nu medarbetarna och omsorgstagarna ska få möda för allt slit.

Omsorgens medarbetare i Växjö behöver få fler kollegor. Det behöver bli fler som tar hand om våra äldre. Vi måste se till att avskaffa den så kallade minutjakten som stressar både de anställda och dem de är satta att hjälpa. Vi måste avskaffa de delade turerna så att medarbetarna kan få normala arbetstider. Vi måste helt enkelt se till att alla som arbetar inom omsorgen kan få en bättre arbetsmiljö. En bättre arbetsmiljö leder dessutom automatiskt till en bättre omsorg för våra äldre.

Allt detta kostar pengar. Det kostar pengar att ge våra nära och kära en bra omsorg.

Socialdemokraterna styr tyvärr inte Växjö utan kommunen styrs av en moderatledd minoritet. Vad gör då styret nu när alla löften om bättre villkor ska infrias? De väljer att sänka skatten framför att ge våra hårt arbetande omsorgsmedarbetare bättre arbetsvillkor. Alla löften som gavs under pandemin är som bortblåsta. Alla hyllningar som gjordes av medarbetarnas fantastiska insatser för våra äldre, var bara tomma ord.

Den skattesänkning som man aviserat från den moderatledda minoriteten hade räckt till att anställa 130 nya undersköterskor eller så skulle man nästan kunna avskaffa de delade turerna på en gång. När Socialdemokraterna föreslår att alla undersköterskor i kommunen ska få arbetsskor av arbetsgivaren besvaras det av ledande personer i styret med ”med denna skattesänkning kan den anställde själv avgöra om hen vill köpa arbetsskor eller lägga pengarna på något annat”.

Det spelar roll vem som styr i Växjö kommun. Den moderata skattesänkningen är skymf mot alla som slet under pandemin och som inget hellre vill än att ha fler kollegor. Det är alldeles uppenbart att Växjö behöver ett maktskifte.

Martin Edberg, ordförande Socialdemokraterna Växjö

facebook Twitter Email