Martin Edberg ny ordförande för Socialdemokraterna i Växjö

Hej!

För det första vill jag som nyvald ordförande tillsammans med övriga styrelsen tacka för förtroendet att leda Socialdemokraterna i Växjö. Det känns mycket inspirerande och spännande att få påbörja detta uppdrag. Styrelsen kommer som alltid ha partiets bästa för ögonen, både på kort och lång sikt.

Närmast står ett EU-val för dörren, om knappt tre månader. För oss i Växjö innebär det något unikt. Åsa Karlsson Björkmarker, just från Växjö, finns på plats 9 på EU-valsedeln. Åsas kunskap och engagemang inom till exempel miljö- och klimatpolitik är något som verkligen skulle behövas i Bryssel. För att detta ska kunna bli verklighet så krävs att Du sätter ett X (kryss) framför Åsas namn innan du lägger valsedeln i kuvertet.

Det är också viktigt att ta tillfället i akt att under EU-valrörelsen fortsätta att prata om vår politik och våra värderingar med invånarna i Växjö kommun.

Efter EU-valet går vi in i en mellanvalsperiod. Då har vi möjligheten att stärka partiet – och självklart är detta något som vi också ska göra. Detta gör vi med beprövade metoder såsom samtal, utbildning och annat folkrörelsearbete. Vi vet att människor gärna pratar politik. Ibland är det rena sakfrågor, men väldigt ofta vill man stöta och blöta värderingsfrågor.

Vi är och ska vara ett parti med plats för många åsikter, men aldrig göra avkall på våra grundläggande värderingar. Ett starkt parti med många medlemmar, både lokalt, regionalt och nationellt är en grundläggande förutsättning för att via politiska uppdrag påverka sakpolitiken. Det interna, ofta ideella, arbetet i partiet ska lyftas tydligare och oftare. Det är också i detta arbetet som många idéer föds och utvecklas. För att inhämta nya idéer behöver vi också hitta nya samarbeten. Detta skulle till exempel kunna vara andra delar av folkrörelsen, men också andra arbetarekommuner i landet.

Det finns mycket att säga, men ännu mer att göra, så återigen: Tack för förtroendet.

Kamratliga hälsningar
Martin Edberg
Ordförande
Socialdemokraterna i Växjö

facebook Twitter Email