Lätta på kraven – och gör det snabbt

Debattartikel i Smålandsposten den 3 december 2020.

Under 2018 kunde många unga personer som hade fått avslag på sin ansökan om asyl, och som hade hunnit fylla 18 medan de väntade på beslut, ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt den så kallade nya gymnasielagen.

Lagen innehåller krav på stadigvarande försörjning inom sex månader efter examen för att få permanent uppehållstillstånd. Inom sex månader skulle en tillsvidareanställning eller minst två års visstidsanställning ha påbörjats. Under coronapandemin har det blivit svårt för många, framför allt för ungdomar att få arbete, inte minst för de ungdomar som omfattas av gymnasielagen. Det är tufft för alla ungdomar men för denna grupp kan det handla om liv och död. Att bli utvisad till farliga länder som till exempel Afghanistan kan ha förödande konsekvenser. Regeringen har därför lagt ett förslag om att lätta på kraven så att man får ett år på sig att finna ett jobb med minst ett års varaktighet. Vi hoppas verkligen att förslaget går igenom.

Socialdemokraterna i Växjö har motionerat om att alla vikarier, med utbildning, inom bristyrken i kommunen ska erbjudas tillsvidare anställning. Det skulle förbättra för många men för ungdomarna som riskerar utvisning kan det rädda liv.

För en handfull ungdomar i Växjö är det riktigt akut om lättnaderna inte träder i kraft skyndsamt. Ännu fler ungdomar väntas behöva anställning inom en inte allt för avlägsen framtid då de snart avslutar sina studier. Det vore fantastiskt om dessa ungdomar kan få en anställning inom det offentliga eller inom något företag som behöver kockar, snickare, elektriker eller annan kompetens, för det skulle kunna rädda liv. Givetvis kan kommunen kompromissa med LAS men när vi ska anställa, så ska vi försöka göra det så det blir trygga anställningar och eventuella vikariat ska vara så långa som möjligt och inte bara timanställningar.

Afghanistan är inget säkert land. Socialdemokraterna i Växjö har länge drivit opinion om att ingen ska utvisas dit. Vi måste stoppa utvisningarna till Afghanistan. Vi står också upp för asylrätten, för familjeåterförening och tänker fortsätta driva permanenta uppehållstillstånd.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Martin Edberg (S), ordförande Socialdemokraterna Växjö

facebook Twitter Email