Lägg inte ner förskolan i Furutåområdet.

Under pågående nationell kris väljer den blågröna majoriteten i Växjö kommun att lägga förslag om att lägga ner välfungerande Furutåförskola i Teleborg.
Furutåförskola är en omtyckt förskola. Tyvärr bedrivs verksamheten i paviljonger, alltså tillfälliga baracker. Därför tog man beslut om en ombyggnation av förskolan för ca 150 barn valåret 2018.

Det var ett beslut som fattades i utbildningsnämnden och som skulle skickats vidare till kommunstyrelsen. Men beslutet har hamnat på hyllan för att damma. Ingen från den blågröna majoriteten verkar veta varför beslutet inte är utskickat.
Vi Socialdemokrater är väl medvetna om att det kommer behövas en rad insatser för det ökade behovet av förskoleplatser, framförallt i Teleborg. Samtidigt tycker vi att det är motsägelsefullt att hävda att det är brist på platser för att sedan lägga ner Furutå förskola.

Teleborg är ett område som växer. Inte långt ifrån Furutå förskola byggs idag Torpaängen som är ett nytt bostadsområde. Vi tror att behovet av förskoleplatser inte kommer minska med det nya området. Därför vill Socialdemokraterna att man står kvar vid det beslutet som togs i mars 2018 om att riva den gamla förskolan på Furutå och sedan bygga en ny förskola.

Socialdemokraterna tycker att man ska satsa på Teleborg och de barn och unga som bor där. Att man ska satsa på duktig och kompetent personal som jobbar i området. Inte tvärt om. Vi ska värna om våra medarbetare och hålla de beslut som lovats.

Socialdemokraterna vill att klyftorna mellan människor i vårt samhälle minskar. Därför är det exempelvis bra att det äntligen verkar bli en familjecentral på Teleborg. Vi ser att en koppling till en förskola på Furutå kan stärka såväl familjecentralen som förskolan. Jämlikheten mellan människor ska gälla oavsett vart man bor i kommunen, därför är det viktigt att också satsa i Furutåområdet. Satsa för att visa att vi som kommun bryr oss och för att våra invånare i området känner att vi bryr oss.

Martina Forsberg (S) 2:E vice ordförande i utbildningsnämnden

facebook Twitter Email