Hotet mot jämställdheten kommer från höger

Denna 8 mars går mina tankar såklart till mina medsystrar i Ukraina. Till alla kvinnor, mödrar, mormödrar, systrar och flickor som sitter i skyddsrum, är på flykt eller förbereder sig för en flykt.

I alla krig är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. I samband med krig, då våld och kaos ökar i samhället, ökar också risken för kvinnor att utsättas för mäns våld. Deras ekonomiska förutsättningar minskar liksom deras självbestämmande rätt. Samtidigt bär kvinnor ofta det största ansvaret för familjen. Allt detta beror såklart på samhällsstrukturer som fanns redan innan konflikten. Därför måste arbetet för jämställdhet ständigt pågå, både för kvinnor som lever här och nu men även för framtida generationer.

Så länge den manliga normen är rådande och så länge manligt värderas högre än kvinnligt måste det finnas såväl feminister som en kamp för ett jämställt samhälle. Just nu är jämställdheten i Sverige under hot och hotet kommer från höger. Sverigedemokraterna har en romantisk idé om att kvinnor ska ta hand om barn och familj. De vill ge ett engångsbidrag till förstföderskor, en helt avkvoterad föräldraförsäkring och de vill underlätta för föräldrar att vara hemma utan föräldraförsäkring. De vill helt enkelt att det ska vara enklare för kvinnor, företrädesvis kvinnor med god ekonomi, att stanna hemma och därmed hållas borta från arbetsmarknaden och samhället.

Sverigedemokraterna är också emot kvotering för att göra arbetslivet mer jämställt, de vill inskränka aborträtten, de är emot forskning och utbildning i genuspedagogik. I Europaparlamentet har de varit emot jämställdhetsintegreringen, det vill säga att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

SD är i hög grad ett parti bestående av män och med en politik som främst tilltalar män. Deras partiledare, Jimmie Åkesson, har tidigare talat om att det finns skillnader i den ”nedärvda essensen” mellan kvinnor och män, samt att vi har olika intressen eftersom kvinnor föder barn. På inget sätt driver de en politik som gynnar arbetarkvinnor. De vill dessutom villkora välfärden mest av alla partier beroende av medborgarskap.

Detta är ett parti som Moderaterna samarbetar med. Låt det sjunka in.

Socialdemokraterna har den politik som för oss framåt i arbetet mot en jämställd värld. Det handlar bland annat om rätt till heltid, stoppa vinster i välfärden, heltid som norm, bättre pensioner, stärkt stöd för föräldrar, jämställdhetsarbete i skolan, stärka skyddet mot trakasserier, en feministisk utrikespolitik, satsningar för att minska mäns våld mot kvinnor och satsningar på kvinnors arbetsmiljö och tryggare anställningar. Sverige har kommit en bit på vägen, men mer måste göras. Fortfarande har kvinnor lägre lön än män och fler kvinnor gör mer av det obetalda hemarbetet. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar för familjen, yrkesliv och samhällsliv. Det offentliga rummet måste bli fritt från hat, hot och sexuella trakasserier. Att vara kvinna kan aldrig vara en dödsorsak.

Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige.

Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email