”Högerregeringens budget är ett svek mot kronobergarnas välfärd”

Sverige står inför den tuffaste ekonomiska utmaningen sedan 1990-talet. Det är lågkonjunktur och kostnader ökar snabbt för både vår välfärd och hushållen. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) väntas kommunerna och regionerna att gå med 28 miljarder kronor i underskott nästa år. Bara i år väntas Region Kronoberg göra ett underskott på hundratals miljoner. Hur det blir nästa år i Region Kronoberg och i Växjö kommun vet vi ännu inte. Vi är oroliga inför framtiden.

När inflationen är hög driver det upp våra kostnader. Hyrorna för våra lokaler blir högre, det vi köper in i form av mat, sjukvårdsutrustning och läroböcker blir dyrare och kostnaderna för våra pensioner stiger. Det innebär att vi kan lägga allt mindre resurser på vår verksamhet. Barnen i skolan blir lidande, de som behöver vård drabbas och de äldre får en sämre omsorg.

Region Kronoberg och Växjö kommun har olika förutsättningar när vi nu går in i en ekonomisk kris men självklart ska vi hantera de ekonomiska utmaningar som vi står inför. Det kommer att få konsekvenser för välfärden i vår region. Exempelvis har Region Kronoberg redan idag tvingats att stoppa investeringar som vi helt enkelt inte har råd med.

Nyligen presenterade den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna statsbudgeten för 2024. Totalt får regionen och Växjö kommun ytterligare cirka 120 miljoner kronor i ökade statsbidrag. Det är inte tillräckligt, pengarna räcker inte. Inflationen och kostnaderna stiger mer än statsbidragen vilket kommer att få konsekvenser. De minskade intäkterna kommer att leda till en sämre välfärd. Det kommer att påverka vården på våra sjukhus, det kommer att påverka skolan för eleverna och de äldre kommer att märka av förändringen.

Socialdemokraterna har föreslagit att statsbidragen ska höjas i takt med inflationen. Då hade både Växjö kommun och Region Kronoberg kunnat hantera det ekonomiska läget på ett hela annat sätt. Den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna valde dock en annan väg. De väljer i stället att sänka skatten på snus och ta bort skatten på plastpåsar. Den nya statsbudgeten är ett svek mot vår gemensamma välfärd.

Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda. Redan förra året tillförde Socialdemokraterna dubbelt så mycket pengar till regioner och kommuner jämfört med regeringen. Den moderatledda regeringen och Sverigedemokraternas budget gör Kronoberg och Växjö fattigare.

Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun

Henrietta Modig Serrate (S), 2.e vice ordförande i Region Kronoberg

facebook Twitter Email