Historiska satsningar för att minska klyftorna mellan Växjös skolor

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör historiskt stora satsningar på skolan i Växjö kommun i år. Totalt får utbildningsnämnden över 100 miljoner kronor mer under året jämfört med året innan. De tre partierna lovade innan valet att utbildningen skulle prioriteras och det är precis vad som görs nu.

– Eftersom vi väljer att prioritera våra barns och ungdomars utbildning kan vi nu göra stora satsningar för att dämpa segregationen bland våra skolor. Bland annat ökar vi den socioekonomiska tilldelningen i grundskolan vilket innebär att skolor som har störst utmaningar får betydligt mer pengar, säger Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden och fortsätter:

– Siktet är inställt på att kunna höja lärartätheten på de skolor där eleverna har sämst förutsättningar och att bidra till en mer jämlik skola i vår kommun.

– Vi förbättrar även riktlinjerna och uppföljningsmodellen för den socioekonomiska fördelningen över hela utbildningsnämndens verksamhet. Vi tar frågan om en jämlik skola för alla barn och elever på allvar, säger Björn Kleinhenz, (V), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

– Även modersmålsundervisningen får ökade resurser i Växjö kommun. Forskningen visar att man lär sig ett nytt språk både snabbare och enklare om man på allvar behärskar sitt modersmål. Vi är även legat efter i tillgången till modersmålsundervisning i kommunen, därför är satsningen viktig, säger Magnus Folcker (MP), ledamot av utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email