Fritidsgårdens verksamhet utökas i Växjö kommun

Under förra året gjordes en del förändringar inom fritidsgårdsverksamheten i Växjö kommun. Vilket fick till följd att två fritidsgårdar utanför Växjö tätort, i Lammhult och i Braås, fick dra ner på sin verksamhet. 

– Man ska kunna bo, verka och leva i hela kommunen och då krävs det att det finns fungerade service och välfärd även utanför Växjö tätort. Det innebär att vi även måste erbjuda en likvärdig fritidsgårdverksamhet över hela kommunen. Alla ungdomar besöker inte fritidsgårdarna men de engagerar 100-tals ungdomar varje vecka, inte minst på våra mindre tätorter, säger Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden. 

– Vi tillför nu en miljon kronor till fritidsgårdsverksamheten vilket innebär att verksamheten kan utökas både i de mindre tätorterna, så som Lammhult och Braås och i Växjö tätort, säger Björn Kleinhenz, 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden. 

– Vi vet att fritidsgårdarna spelar en viktig roll för våra ungdomar i kommunen. Samtidigt finns det områden i kommunen där det idag är långt till en fritidsgård. Vår förhoppning är att även se över möjligheterna för mobila lösningar där det idag saknas, säger Magnus Folcker (MP), ledamot av utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email