Förstärk bemanningen på kommunens fritidsgårdar

Under senvåren 2021 fattades ett beslut av utbildningsförvaltningen om att minska bemanningen på fritidsgårdarna i Lammhult och Braås. Bakgrunden var ett ökat behov av personal i centrala Växjö. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ser behov av att stärka fritidsgårdarna i centrum och samtidigt värna och behålla verksamheten på de mindre orterna.

Utbudet av fritidsaktiviteter utanför centrum är begränsat och beslutet har lett till att man exempelvis på fritidsgården i Braås fått minska sina öppettider, säger Martina Forsberg (S) som är utbildningsnämndens andre vice ordförande.

Björn Kleinhenz är Vänsterpartiets representant i nämnden och fyller i:

Lammhult och Braås är båda orter med utmaningar kopplade till socioekonomi. Därför är det av extra stor vikt att det i anslutning till skolorna erbjuds en meningsfull fritid och att barn och ungdomar kan skapa trygga relationer till vuxna i skolmiljön.

Generösa öppettider och god bemanning på fritidsgården är en förebyggande insats som syftar till att även stärka måluppfyllelsen i skolan. Inte minst ur ett landsbygds- och likvärdighetsperspektiv är det viktigt att erbjuda hela kommunens barn och ungdomar aktiviteter på den fria tiden, här spelar fritidsgårdarna en viktig roll.

facebook Twitter Email