S förslag för att åldras i trygghet i Växjö kommun

Vi socialdemokrater arbetar ständigt för att Växjö ska bli en bättre plats. Under nästkommande mandatperiod vill vi se till att göra Växjö mer jämlikt och har därför tagit fram sju förslag för att öka tryggheten för seniorer i Växjö kommun.

– Vi vill att kommunen ska bygga trygghetsbostäder och skapa fler mötes platser, men vi vill också göra folkhälsosatsningar riktade mot seniorer samt ökat utbud av enkla hjälpmedel, säger Tomas Thornell, kommunalråd (S).

– Alla som bor i Växjö kommun ska ges förutsättningar till höjd livskvalitet genom ett aktivt liv och en meningsfull fritid. Det vinner hela samhället på, avslutar Malin Lauber (S).

[simplyattached]Dokument[/simplyattached]

facebook Twitter Email