Fler Växjöungdomar har fått sommarjobb

I år är det drygt 780 ungdomar i Växjö kommun som har fått ett sommarjobb via den kommunala garantin.

Detta ska ställas mot förra årets knappt 450 ungdomar. Det är nästan en fördubbling av antalet ungdomar som har får möjlighet till ett sommarjobb i år. Till det ska alla ungdomar som har ordnat med ett sommarjobb på egen hand ställas. Att fler får möjlighet till sommarjobb ser jag som något positivt.

Genom att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tog bort kravet på deltagande i sommarskola och utökat med en åldersgrupp har fler ungdomar fått möjlighet till sommarjobb, utan att vi har ökat kostnaderna för den kommunala administrationen. Det här är viktigt både för vår framtida kompetensförsörjning och för de ungas framtida möjligheter att få jobb.

För många ungdomar är sommarjobbet en första kontakt med arbetslivet och det är en ypperlig möjlighet för ungdomarna att testa på hur det är att arbeta i en kommun eller i föreningslivet.

Förhoppningsvis kommer fler ungdomar att få upp ögonen för kommunens alla yrken och där med att söka sig till Växjö kommun efter sina studier.

Tidigare i veckan skickade vi ut ett pressmeddelande till lokal media där vi informerade om denna positiva nyhet, att så många fler Växjöungdomar hade fått sommarjobb. I den text som skickades ut smög ett litet fel in. Så fort detta upptäcktes gjorde vi en ändring och skickade ut ett nytt pressmeddelande. Rätt ska vara rätt och när misstag sker ska de åtgärdas omgående.

Detta vet Jon Malmqvist om. Han vet om att misstaget skedde och att det åtgärdades. Trots den vetskapen nämner han inget om detta i sin debattartikel. Jon Malmqvist anklagar mig att fara med osanning trots att det handlade om ett omedvetet misstag. Till skillnad från mig så skriver Jon Malmqvist en debattartikel som medvetet utelämnar sanningen. Kristdemokraterna håller etik och moral högt, det är bra, men då vill jag bara påminna om ett av guds tio budord, du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Jon Malmqvist väljer att haka upp sig på ett misstag och göra en stor sak av det och dessutom blanda in kommunens tjänstepersoner. Jag kommer att fokusera på våra kommuninvånare och göra det så bra som möjligt för dem i stället. Idag gläds jag åt alla de ungdomar som får gå till ett sommarjobb och göra nytta.

Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd

facebook Twitter Email