Fler kommer behöva daglig verksamhet

Varje dag går flera hundra personer till sin dagliga verksamhet i Växjö kommun. Kaféer, butiker, industrier, dans, promenader, konst och trädgårdsarbete är en bara några av alla de inriktningar som finns inom den dagliga verksamheten. Kvaliteten är hög och mätningar visar att deltagarna är nöjda med de aktiviteter och arbeten som finns att välja mellan. Nöjdheten bland deltagarna beror på engagerad personal och att många enheter är små. Det är ett välkänt recept för att kunna se varje person och ge ett tryggt och individuellt stöd. Utmaningen framöver är att fler kommer att behöva en daglig verksamhet och att en del också behöver bättre lokaler.

Det första förslaget om förändring av den dagliga verksamheten var att samla ett stort antal enheter i ett eller två stora centrum. Efter några vändor föreslog istället den moderatledda majoriteten bland annat en ökad samverkan mellan verksamheter. I Smålandsposten (21/2) läser jag och många andra med mig ändå om sammanslagningar av enheter och centrum för daglig verksamhet.
Vår lösning är att fler platser måste skapas genom nya samarbeten med organisationer och företag men även i ute kommunens egna förvaltningar och bolag. Grunden måste vara att den dagliga verksamheten ska bidra till att fler deltar i samhällslivet, därför är det viktigt att det finns en mångfald av enheter med skilda inriktningar och för olika deltagare spridda på olika platser i kommunen.
Eventuell samlokalisering skulle bara kunna vara aktuell av ett mindre antal enheter med olika inriktningar och deltagare, på samma vis som det finns goda exempel på idag. Inför beslut om förändringar ville vi dessutom att risker skulle kartläggas och presenteras. Dessvärre röstade den moderatledda majoriteten nej till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag och därför riskerar effektivisering att gå före kvalitet.

Den del av LSS (Lagen om Särskilt stöd och Service) som kommunerna ansvarar för diskuteras alldeles för sällan. Den dagliga verksamheten är viktig för att många i Växjö kommun ska kunna leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhället och i en gemenskap.
Villkoren för personer med en funktionsnedsättning är en viktig fråga för många och LSS är en rättighetslagstiftning som under en längre tid utsatts för urholkning. Jag hade önskat att vi på kommunal nivå hade varit mer rädd om den.

Julia Berg (S), andra vice ordförande i omsorgsnämnden

facebook Twitter Email