Fler bostäder och ett mer jämlikt Växjö

I Växjö är frågan om bostäder ständigt aktuell. Socialdemokraterna har länge drivit förslag för fler bostäder och rimligare hyror. Inför årets val vill Socialdemokraterna se en rejäl förändring i bostadspolitiken och släpper ett bostadspolitiskt paket fyllt med reformer för ett mer jämlikt Växjö.

”Vi vet att många invånare kämpar för att få tag i en bostad med en rimlig hyra. Bostadspolitiken är viktig för arbetet mot en mer jämlik kommun. Du ska kunna hitta ett bra boende oavsett din ålder, din plånbok och var du bor. Hittills har inte den moderatledda majoritetens bostadspolitik imponerat och vi känner att det är dags för en rejäl förändring!” säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.

Växjö växer och har fått många nya invånare och företag under de senaste åren. Det kräver en strategisk samhällsplanering med bostäder, infrastruktur och samhällsservice. Socialdemokraterna vill därför pröva nya grepp för bostadspolitiken lokalt. Bland förslagen finns bland annat att sätta hyra innan upphandling och ett högt uppsatt mål om byggnation utanför Växjö tätort.

”Vi vill bland annat pröva att sätta hyra innan vi går ut med förfrågan om upphandling av nybyggnation, på så vis kan vi bättre bygga efter invånarnas behov och plånböcker. Vi vet också att vi behöver bygga bra bostäder för äldre, därför vill vi att vi kommer igång med byggnationen av trygghetsbostäder så fort som möjligt. Dessutom behöver vi större bostadspolitiska ambitioner utanför Växjö tätort.” säger Julia Berg (S), vice ordförande för Växjöbostäder.

[simplyattached]Dokument[/simplyattached]

facebook Twitter Email