ETT VÄXJÖ SOM HÅLLER IHOP

Vår budget är en satsning på ett Växjö som växer med mer pengar till skolan, och en möjlighet för omsorg att värna kvalitet och personal. Vi vill skapa bättre och mer jämlika levnadsförhållanden för alla Växjö kommuninvånare.

Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där alla invånare har samma möjligheter. Där spelar det inte någon roll var du bor, vilket yrke, klasstillhörighet eller kön du har. Växjö kommun ska präglas av solidaritet och rättvisa. När vi har en kommun som håller ihop och är jämlik kan alla som bor här leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro.

Tio jämlikhetsreformer i S och V budgeten:

✅mer resurser till skolor med stora utmaningar

✅barnomsorg på natten

✅Sommarjobbsgaranti för gymnasielever

✅fler unga ska kunna ta del av kulturskolan

✅slopa minutjakten inom omsorgen

✅starta familjecentral på Teleborg

✅fler enkla hjälpmedel inom omsorgen

✅höjt föreningsbidrag till ungdomsverksamhet

✅inrätta en fritidsbank

✅satsa på arbetet mot mäns våld mot kvinnor tillsammans med kvinnojouren

facebook Twitter Email