Ett stärkt försvar och fortsatt alliansfrihet

Debattartikel i Smålandsposten 14 december 2020.

På tisdagen den 15 december väntas ett antal JAS 39 Gripen plan från F 17 – Blekinge Flygflottilj flyga över Växjö och Alvesta. Som så många gånger förr kommer planen att flyga i en så kallad julgransformation, om vädret tillåter.

Vi socialdemokrater välkomna denna flygning och vi hoppas att vi kommer att få se fler övningsflygningar i vår region framöver. Att stärka den svenska försvarsförmågan är viktigt och det är en fråga som står högt på den socialdemokratiskt ledda regerings agenda.

I oktober presenterade regeringen en ny proposition för totalförsvaret för åren 2021-2025. Propositionen innefattar förslag om förstärkningar inom samtliga försvarsgrenar och funktioner samt återinrättande av fem regementen och en flygflottilj. Inom det civila försvaret stärks motståndskraften inom flera viktiga samhällsfunktioner.

Vi ska vara medvetna om att militär kapacitet är väldigt enkel att rasera, men tar tid och stora resurser att bygga upp. Vi hoppas att vi i och med detta nu behåller vår förståelse för att vi inte kan rusta ner så fort solen stiger på den säkerhetspolitiska himlen igen.

Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap behöver stärkas på bred front. En viktig del i arbetet är att stärka det civila försvaret. Satsningen omfattar hela samhället. Myndigheter, kommuner och regioner men även frivilliga försvarsorganisationer och näringslivet omfattas av satsningen. Motståndskraften inom flera viktiga samhällsfunktioner ska stärkas, särskilt hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post.

Den senaste veckan dök frågan om Nato-medlemskap upp på agendan igen. Vi socialdemokrater är tydliga på den punkten. Fortsatt alliansfrihet och inget Nato-medlemskap är det som gäller.

Det spelar roll vilket parti som leder regeringen. Med en socialdemokratiskt ledd regering kan både försvar och landets säkerhet stärkas, samtidigt som vi värnar alliansfriheten.

Robert Olesen, ordförande Socialdemokraterna Kronoberg

Martin Edberg, ordförande Socialdemokraterna Växjö

Sebastian Ohlsson, ordförande Socialdemokraterna Alvesta

facebook Twitter Email