Erbjud regelbundna hälsoundersökningar för kommunens medarbetare

Växjö kommuns medarbetare är vår viktigaste resurs. Det är våra medarbetare som ser till att kommunens verksamheter fungerar. Utan dem skulle barnen inte kunna gå till skolan, omsorgen inte fungera , maten inte lagas, parkernas vackra blommor inte finnas , biblioteken skulle inte kunna ha öppet och invånarna skulle inte få någon service.

Under pandemin har kommunens medarbetare fått dra ett extra hårt lass, och vi vet att det deras arbete stundtals är slitsamt. Den psykiska ohälsan har ökat under pandemin. Inte minst bland människor med samhällsbärande yrken. Yrken som en stor del av vår medarbetarkår tillhör.

Friska medarbetare är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska fungera. Som arbetsgivare ska Växjö kommun göra allt vi kan för att medarbetarna ska var vara friska. Ohälsotalen måste sjunka och folkhälsan bli bättre. Växjö kommun är en stor arbetsgivare och att erbjuda regelbundna hälsokontroller för medarbetarna skulle inte bara vara bra för den enskilde och kommunen utan även för samhället i stort.

Hälsokontroller skulle dels ge en medicinsk nulägesanalys och på så sätt lindra oro och funderingar, men också ge en bredare uppfattning om hur vi mår i så väl kropp som själ. Kommunens medarbetare kan ges råd och stöd om sin hälsa och hur hen framöver kan skaffa sig de verktyg som behövs för att må bra i framtiden.

God hälsa är en fundamental förutsättning för ett gott liv. Det är något varje medarbetare behöver och förtjänar.

Tony Lundstedt (S) Ledamot i kommunstyrelsen
facebook Twitter Email