Eneroth: ”Fel att minska järnvägssatsningarna”

Moderaterna i länet gläds nu åt att regeringen fullföljer en del av de beslut om infrastruktur som jag tog under tiden som infrastrukturminister – och det är bra. Jag var stolt över att kunna presentera både dubbelspår mellan Växjö och Alvesta och satsningen på Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn.

De är viktiga både för vår region men också nationellt eftersom de ökar kapaciteten i järnvägssystemet. Det var dessutom satsningar som kom till tack vare att vi hade en socialdemokratisk ledd regering – när moderaterna styrde gjordes ju inga infrastruktursatsningar utanför storstadsregionerna. Men i övrigt så drar ju dessvärre regeringen i handbromsen för infrastruktursatsningar i Sverige – inte minst på nya stambanor, och kritiken är massiv från näringsliv, handelskamrar och regionpolitiker mot att satsningarna på ny järnväg nu stoppas. Det är nämligen fullt på spåren, och om inte kapaciteten utökas med ny järnväg blir det än större problem i transportsystemet, inte minst i Södra Sverige.

Stoppet för järnvägssatsningarna och den helt obegripliga besparingen av järnvägsunderhållet får ju dessutom nu mycket hård kritik av Klimatpolitiska rådet, eftersom de tillsammans med slopad reduktionsplikt (mindre biodrivmedel när vi tankar bilen) innebär att utsläppen nu ökar i Sverige. För bara något år sedan konstaterade myndigheter och forskare att Sverige var på väg att nå Parisavtalets mål om minskade utsläpp från transportsektorn – nu ökar utsläppen kraftigt istället. Moderaterna och SD:s brist på klimatpolitik kunde inte vara tydligare.

Tomas Eneroth, riksdagsledamot

facebook Twitter Email