En jämlik skola är livsviktig

För Socialdemokraterna i Växjö kommun är arbetet med jämlik skola livsviktig. Alla skolor i Växjö kommun ska vara bra skolor.  Elever oavsett bakgrund har rätt till likvärdig utbildning med kompetent personal.

Tyvärr visar dock en utredning som kommunen gjort att grundsärskolan brister på allt för många plan. Likvärdig utbildning är inte säkerställd. Vi vet att personalen på skolan sliter varje dag för att göra elevernas skoldag så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Men att leverera likvärdighet blir svårt när det inte finns möjlighet till kompetensutveckling, eller som i gymnasiesärskolans fall, tillräckligt med tillgängliga lokaler.

Eleverna och lärarna på särskolan förtjänar bättre. Det är ett misslyckande att ha elever som inte kan ta sig fram i sina egna lokaler. Något borde ha gjorts för längesedan.

För andra året i rad kommer socialdemokraterna föreslå att kommunen måste säkerställa att alla elever på särskolan oavsett funktionsnedsättning har tillgång till anpassade lokaler. Vi hoppas verkligen att den blågröna majoriteten förstår det allvarliga läget och går med på att förbättra förutsättningarna för både elever och lärare i Växjö kommuns särskola.

facebook Twitter Email