En fritidsbank leder till fler aktiva barn i Växjö

Vi vet att våra barn och ungdomar är fysiskt aktiva i allt mindre utsträckning i dag än tidigare. Vi vet också att andelen barn och ungdomar som lider av fetma blir högre för varje år som går. Vi vet också att minskad fysisk aktivitet och fetma leder till större problem för den enskilde individen längre fram i livet med stora risker för skade- och hälsoproblem.

För att vända denna negativa utveckling har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, med stöd av Centerpartiet, bland annat föreslagit en fritidsbank i Växjö kommun. En fritidsbank är ett väl utvecklas koncept som finns i över 120 kommuner runt om i Sverige redan idag. Erfarenheterna från de kommuner som har gått före är något vi tar med oss nu när vi startar upp verksamheten i Växjö.

En fritidsbank fungerar som ett bibliotek, men i stället för att låna ut böcker lånas det ut fritids- och friluftsutrusning. Det handlar om allt från skidor och tennisracket till tält och spritkök. Erfarenheten från andra kommuner visar att över 40 procent av de utlån som görs, görs av personer som inte annars skulle ha utfört en fysisk aktivitet. Det vill säga låntagaren skulle inte ha utfört aktiviteten om inte det hade funnits tillgång till en fritidsbank.

Fritidsbanken är positivt för alla. Det kommer att gynna resurssvaga grupper, som är överrepresenterade när det gäller brist på fysisk aktivitet. Möjligheten att låna utrusning för att prova på en ny aktivitet kan i sin tur leda till fler barn och ungdomar börjar med en ny idrott eller kommer ut mer i skog och natur.

Fritidsbanken kommer även att gynna oss alla ur ett hållbarhetsperspektiv. Om du bara ska genomföra en aktivitet en gång är det mer hållbart att låna utrustning än att köpa nytt som sedan hamnar på en hylla och samlar damm.

Det är beklagligt att Sverigedemokraterna inte tycker att Växjö ska införa en fritidsbank. Det nya styret i Växjö kommun tycker att detta är en bra idé, som dessutom är välbeprövad i andra kommuner. Fritidisbanken är en del av nystarten för Växjös fritids- och friluftsliv.

Martina Forsberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Frida Sandstedt (V), vice ordförande i kultur och fritidsnämnden

Isak Folcker (MP), ledamot i kultur och fritidsnämnden

facebook Twitter Email