Det krävs en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten

Det krävs en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten, där Sverige tar sitt ansvar i EU och där alla Sveriges kommuner delar på ansvaret.
Socialdemokraterna i Växjö vill särskilt värna familjeåterförening, i synnerhet när det gäller barn. Alla barn har rätt till sina föräldrar. Det ska inte vara villkorat. Det är inte bara humant utan är också fastställt i barnkonventionen vilken är en del av Sveriges lag.
Vi är också övertygade om att permanenta uppehållstillstånd är att föredra då det får människor att känna sig mer delaktiga i samhället men även är mer ivriga att bidra till det. Permanenta uppehållstillstånd skapar bättre psykisk hälsa hos den enskilde och underlättar integration.
På den socialdemokratiska partikongressen 2017 beslutades att: ”Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering.”
Den linjen tänker socialdemokraterna i Växjö hålla fast vid.
Bild lånad av Socialdemokrater för tro och solidaritet
facebook Twitter Email