Det finns inget att dölja i diskussionerna kring simhallen

I alla beslut som fattas diskuterar olika partier internt och med varandra hur förslag kan tas fram och läggas. Saker diskuteras på beredningsnivå och i olika konstellationer. Allt för att förslag ska bli så bra som möjligt. Detta är ett inget ovanligt arbetssätt. Det finns inget att protokollföra eftersom det inte finns en dagordning och inga beslut fattas. Diskussioner kan vara såväl formella som informella. Jag kan försäkra Växjö kommuns invånare att politiken har lyssnat in åsikter kring simhallen på olika sätt och kommer göra så även framöver. Inte minst i den senaste valrörelsen var vi flera som fick tankar och åsikter från invånarna.

Nu har vi kommit så långt gällande simhallen att det börjar formas förslag. Dessa kommer noga beredas och när beslut kommer att fattas kommer det att ske i berörda nämnder. Alla nämnders handlingar är offentlig handling och i Växjö kommun har vi även bestämt att sammanträdena är öppna för allmänheten.

Växjö kommun arbetar med öppenhet och transparens och det gäller även simhallen. Jag förstår att frågan är av stort allmänintresse och uppskattar därför de samtal vi haft med många av kommunens invånare.

Simhallsfrågan har diskuterats i flera år och jag tycker det är bra att det nu finns en bred politisk enighet kring en sådan stor investering. Samtliga partier ställer sig bakom inriktningen att bygga ny simhall på Bäckaslöv. Nu ska erforderliga beslut fattas i olika nämnder och styrelser. Förhoppningen är att vi kan ha en ny simhall på plats 2027.

Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun

facebook Twitter Email