Den blågröna majoritetens misslyckande slår hårt mot skolan

I Smålandsposten har vi under de senaste veckorna kunnat läsa om skolorna i Växjö kommun. En artikelserie som visar att klyftorna fortsätter att öka i Växjös grundskolor. Resultaten är sämre än de förväntade. Det gör mig riktigt orolig.

Likvärdigheten går åt fel håll i svenska skolor, men i Växjö är det särskilt påtagligt. Det har pågått i flera år. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och i det sviker Växjö kommun barn och elever i socioekonomiskt utsatta familjer. Högstadieelever säger i en skolundervisning att de saknar motivation och lust att lära. Anmälningar om elevers frånvaro rusar i höjden och allt för många tredjeklassare kan inte läsa. Växjös elever och lärare förtjänar bättre.

Många lärare och rektorer arbetar hårt för elevernas bästa men ges inte de rätta förutsättningarna. Den blågröna majoriteten med Moderaterna i spetsen har styrt Växjö alldeles för länge och prioriterad länge skattesänkningar i stället för skolan. För oss Socialdemokrater har skolan länge varit den mest prioriterade frågan. Den blågröna majoritetens misslyckande drabbar såväl elever som lärare.

Socialdemokraterna har länge påtalat vikten av ett resursfördelningssystem som gör skillnad, det vill säga att de skolor som har störst utmaningar också måste få mer resurser. Vi vill också att det aktiva skolvalet, där resursstarka föräldrar gör val medan andra avstår, ska avskaffas, vi vill se ett nationellt gymnasieprogram anpassat för elever med NPF-diagnos startas och att högskolebehörighet ska vara standard på samtliga nationella gymnasieprogram.

Vi är också helt övertygade om att lärare och rektorer kan stärkas i sin profession genom styrmodell för ökad tillit och minskad administration. Skolan kan inte drivas som ett företag där elever är kunder på en marknad. Så kallad New Public Management fungerar inte i välfärden. Vi måste ha tillitsbaserad styrning där vi litar på professionen. Detta är förslag i vår gemensamma budget med Vänsterpartiet.

En likvärdig skola, där alla elever har möjlighet att färdas väl i livet och där alla barn och unga kan utvecklas utifrån sin potential är helt avgörande för både individens och samhällets utveckling.

Tillsammans kan lärare och annan skolpersonal, rektorer, förvaltning och politik vända skolan i Växjö kommun. Vi har en duktig lärarkår och engagerade rektorer som vi måste lyssna på. Lärarna kan knappast lastas för bristande resurser. Det är politikens ansvar och därmed politikens misslyckande.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email