Dags att låta människan ta plats i hemtjänsten

Dusch: 12 minuter!
Medicin: 3 minuter!

Uppstigning och frukost: 17 minuter!

I dag styrs hemtjänstens medarbetare i Växjö kommun av minutscheman. Den senaste veckans reportage i Smålandsposten visar ett omänskligt körschema för nattpersonalen. Omsorgen av äldre har brutits ned i beståndsdelar och blivit tidsatt i minuter. För de allra flesta som arbetar i andra yrken är det ett helt otänkbart sätt att arbeta.

Äldre människors komplexa och varierande behov går inte att förutse eller planera på detaljnivå utifrån generella schabloner. Det som tar tio minuter hos en äldre person kanske tar 20 minuter hos en annan. Det som tar tio minuter ena dagen tar 20 minuter nästa dag beroende på hur den äldre mår. Och så går larmet och allt måste släppas i stunden.

Hemtjänsten måste styras med tillit till personalens kompetens och yrkeskunnande.

Fackförbundet Kommunal släppte nyligen en rapport om arbetsmiljön för medarbetare som arbetar med minutstyrning. Bara 22 procent upplever att de dagligen hinner utföra sina arbetsuppgifter och 57 procent uppger att de har svårt att ta en kopp kaffe eller gå på toaletten. Det är stor skillnad mot de medarbetare som inte har strikt minutstyrning. Gruppen som arbetar med minutstyrning har också Växjö kommuns högsta sjuktal, men det förklaras ofta bort med andra skäl av den moderatledda ­majoriteten i Växjö.

Undersköterskorna som ­arbetar i hemtjänsten har utbildning och framför allt en lång erfarenhet av sitt yrke. På deras axlar ­vilar ansvaret för att äldre som bor hemma får den omvårdnad de behöver. Vi ger dem förtroendet att hjälpa människor med sin personliga hygien, mediciner, mat och sällskap. Paradoxalt nog visar vi dem inte samma förtroende i hur lång tid den hjälpen ska ta.

Socialdemokraterna i Växjö vill att äldreomsorgens medarbetare ska ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. Både nu och i framtiden behöver vi fler som vill arbeta inom omsorgen, då gäller det att öka yrkesstatusen. Administrativ detaljstyrning är inte rätt väg att gå. Runt om i Sverige finns exempel på andra arbetssätt.

I grund och botten handlar det också om människosyn. Det är inte värdigt att bryta ned ­äldres liv och behov i ­beståndsdelar. Växjö kan bättre!

Julia Berg, oppositionsledare i omsorgsnämnden
Tomas Thornell, kommunalråd i opposition
facebook Twitter Email