BUDGETNYHET: Anslagen till studieförbunden höjs under 2024

Under 2024 kommer de lokala studieförbunden att få ett högre bidrag från Växjö kommun. Bidraget har inte reglerats på tio år och det nya styret i Växjö kommun höjde stödet 2023 och höjer det ytterligare med 200 000 kronor under nästa år. Det innebär att stödet har höjts med 20 procent på två år.

Studieförbunden ger Växjös kommuninvånare möjlighet att utvecklas både enskilt och tillsammans, de är med och utvecklar det lokala föreningslivet och bidrar till att kommunen ska få ett rikare kulturliv. Samtidigt bidrar studieförbunden till ökad demokrati och för att öka allas förståelse för varandras livsvillkor. Regeringen har meddelat att det nationella stödet till studieförbunden ska minska med en halv miljard kronor på tre år, Växjö kommun väljer att gå i motsatt riktning.

Det ökade stödet till studieförbunden kommer att vara en del av Växjö kommuns budget för 2024 och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet står bakom uppgörelsen.
facebook Twitter Email