Bra att grönskötseln inte privatiserats

Den moderatledda majoriteten i Växjö drar nu tillbaka sitt tidigare beslut om att skötseln av kommunens grönytor skulle läggas ut på entreprenad. De motiverar sitt tillbakadragande med att förändringen förmodligen skulle driva kostnader, i stället för att spara pengar, och att de anbud som kom in var för dåliga.

– Om den moderatledda majoriteten hade lyssnat på oss från början hade vi sluppit allt arbete som detta förslag ändå har tagit och all oro som har spridit sig inom organisationen. Kanske hade våra duktiga medarbetare valt att stanna kvar i stället för att lämna oss, till förmån för andra arbetsgivare, säger Martin Edberg (S), oppositionsledare i tekniska nämnden.

– Växjö kommun har en effektiv organisation och detta är ett bevis på att kommunens medarbetare sköter dessa arbetsuppgifter bäst och billigast. I stället för att säga att anbuden som kom in inte höll måttet borde den moderatledda majoriteten säga att Växjö kommun är bäst, säger Otto Lindlöf (S) oppositionsledare i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email