Arbete är grunden för Växjös välfärd

Socialdemokraterna i Växjö föreslår satsningar för fler i arbete!

Arbete är grunden för Växjös välfärd. Arbete ger också gemenskap, trygghet och ekonomisk frihet att forma sitt eget liv. Vi Socialdemokrater vet att arbete är vägen till frihet, därför vill vi se en arbetsmarknad som är konkurrenskraftig men också ett dynamiskt näringsliv.

Idag har Socialdemokraterna i Växjö presenterat följande förslag för fler i arbete:

  • Utveckla feriejobb och garantera sommarjobb för gymnasieungdomar
  • En vuxenutbildning för att kunna växa och växla
  • Ökad samverkan med Linnéuniversitetet och näringslivet
  • Köpa mark och säkra användning för företag och bostäder
  • Fiber i hela kommunen
  • Extratjänster i välfärden

 

[simplyattached]Dokument[/simplyattached]

facebook Twitter Email