Alla Växjös kommunala grundskoleelever kommer att erbjudas frukt varje dag

Från och med nästa år kommer Växjös kommunala grundskolor att servera frukt till alla elever, varje dag. Detta uppdrag är en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i Växjö kommun för 2024.

– Skolan ska vara avgiftsfri och för att säkerställa att skolan är avgiftsfri kommer vi att börja servera frukt varje dag, till alla elever på de kommunala grundskolorna över hela Växjö kommun. Vårdnadshavare ska inte uppmanas skicka med barnen frukt, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Inflationen är fortfarande hög och priserna på livsmedel ökar fortfarande. Då kan en frukt varje dag snabbt leda till höga kostnader för en barnfamilj, framför allt om det finns flera grundskolebarn i samma familj. Genom att vi nu kommer att erbjuda frukt varje dag gör vi Växjö kommun lite mer jämlik, säger Maria Garmer (V), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Att servera frukt varje dag kostar cirka 3,6 miljoner kronor per år och servicenämnden kommer att få en utökad ekonomisk ram för att klara av uppdraget.

– Skolans uppdrag handlar inte enbart om undervisning utan även om att se till att våra elever får näringsrik kost. När vi serverar frukt varje dag bidrar det till att höja elevernas näringsintag och gynnar därmed elevernas möjlighet till att nå de uppsatta kunskapsmålen, säger Magnus P Wåhlin (MP), kommunalråd.

Att börja med frukt varje dag kommer att vara en del av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag för Växjö kommun nästa år. Centerpartiet har deltagit i budgetarbetet.

facebook Twitter Email