Under våren och sommaren färgas Sveriges städer i alla regnbågens färger, människor tar kampen för allas rätt att med stolthet kunna vara vem hen vill och älska vem hen vill. Denna veckan har det varit Växjös tur. Det är dagar som påminner oss om att kampen för HBTQ-rättigheter har varit lång och långt ifrån problemfri, men mitt bland allt dansande och firande finns det någonting som oroar oss.

Socialdemokraterna vill se ett ökat bidrag till forskning kring HBTQ-personers hälsa och utveckla sjukvårdspersonalens kompetens i HBT-frågor. Vi ser framförallt att många av dagens unga transpersoner lider av psykisk ohälsa. Därför är det också viktigt att hälsan följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs. Men det räcker inte bara där, utan vi måste också införa utbildningsinsatser för personal i skolan, skolhälsovården och inom socialtjänsten. Detta är avgörande för ett tillräckligt bra stöd för HBTQ-personer. Socialdemokraterna vill också öppna upp för en översyn av lagstiftningen gällande vårdnadshavare. Idag ser vi olika typer av familjekonstellationer vilket också utgörett problem om den existerande lagstiftningen säger att samma regler ska gälla för alla, det vill säga två vårdnadshavare, mamma och pappa. Därför vill vi öppna upp för ett könsneutralt föräldraskap. Det krävs även krafttag mot diskriminering och förtryck mot HBTQ-personer. Därför ska lagstiftning kring hets mot folkgrupp även omfatta könsidentitet.
Det kan tyckas vara en självklarhet att HBTQ-rättigheter ska värnas. Men med Sveriges tredje största parti med tydlig homofobisk agenda är Pride mycket mer än bara dans, glitter och firande. Det är ett sätt för oss att påminnas om den långa kampen som har varit, och den långa kampen som är framför oss.

Pride kan inte bara firas en vecka om året. Kampen för ett jämlikt samhälle där vi värnar alla människors rätt att få leva fria liv måste pågå ständigt. Vi ses i paraden under parollen Det här är för oss!
/Malin Lauber

facebook Twitter Email