Centrums S-förening

En förening med blandade åldrar som anordnar träffar och studiecirklar.

Marianne Paine

Ordförande

marianne.paine@hotmail.com

072-566 22 73

facebook Twitter Email