Uttalande från Socialdemokraterna i Växjö

Socialdemokraterna i Växjö vill se en solidarisk migrationspolitik. Vi anser att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar bra etablering. Vi anser därför att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel och att möjligheterna till familjeåterförening måste förbättras. Situationen i exempelvis Afghanistan är enligt vår uppfattning sådan att utvisningar av unga dit inte bör verkställas. Barn i vårt land måste tillförsäkras goda villkor oavsett om deras föräldrar vistas lagligt i landet eller ej. Vi tar avstånd från all retorik som kan ses som utpekande och skuldbeläggande mot människor födda i andra länder än Sverige som flytt hit för sina liv. Vår övertygelse är att människor gör det de är nödda och tvungna till. Vi har tilltro till att människor gör sitt bästa utifrån sin situation och de chanser de får. Det är viktigt att alla länder tar sitt ansvar för flyktingsituationen i världen. Socialdemokraterna i Växjö anser att Sverige som ett rikt och solidariskt land ska ta ansvar för mer än vår andel.

Styrelsen för Socialdemokraterna i Växjö

genom Gunnar Storbjörk, ordförande

facebook Twitter Email