Motionsstopp

Den 14 november har vi medlemsmöte där vi kommer behandla motioner till partidistriktets årsmöte (distriktskongressen) 21 mars 2020. Har du en motion du vill ska behandlas av vårt medlemsmöte eller på distriktskongressen behöver du skicka in den till vaxjo@socialdemokraterna.se senast 13 oktober.

[simplyattached]Motionsguide[/simplyattached]

facebook Twitter Email