Gymnasieskola för alla

Idag uppskattas 10 procent av befolkningen i Sverige har svårigheter inom de neuropsykiatriska tillstånden. Av dessa 10 procent är en del skolungdomar boende i Växjö kommun varav några som ska börja gymnasiet.

Idag finns det ett introduktionsprogram i växjö anpassat för elever med neuropsykiatriska diagnoser. Där får man möjlighet att läsa upp sitt grundskolebetyg för att så småningom få gymnasiebehörighet, men därefter blir det stopp på andra möjligheter för dessa elever. Det finns ingen anpassad gymnasieskola för eleverna med andra behov, varken efter att man klarat gymnasiebehörigheten eller för de som redan uppnått kunskapskraven efter grundskolan.
Skolor som erbjuder anpassad utbildning finns på flera mils avstånd från Växjö kommun. För många unga är det ett allt för stort steg att flytta hemifrån vid 15 årsåldern.
Därför tycker vi Socialdemokrater i Växjö kommun att det ska finnas ett gymnasieprogram för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett program där elever med dessa behov möts av personal med goda kunskaper om dessa diagnoser.
Alla elever ska ha samma rätt till en likvärdig och jämlik skola. Därför behöver kommunen garantera att eleverna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får tillgång till ett anpassat gymnasieprogram även i Växjö Kommun.

Tyvärr har vår motion inte behandlats skyndsamt och man har valt att lägga ett utredningsuppdrag. Vi hade velat se att anpassat gymnasieprogram för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning redan vid läsåret 2020/2021. Vi hoppas dock fortfarande att det är möjligt!

 

Martina Forsberg Andre Vice Ordförande Utbildningsnämnden (S)
Malin Lauber Kommunalråd i opposition (S)

facebook Twitter Email