Erbjud medarbetare inom omsorgen tillsvidareanställning – föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

 

Under flera år har vi sett stora behov av personal inom omsorgens olika verksamheter, inte minst under denna tid. För att kunna rekrytera och behålla utbildad och kunniga medarbetare måste Växjö kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är det tydligt att trygga anställningar spelar stor roll.

– Det är viktigt att vi har en trygg, utbildad och kunnig personal i Växjö kommun. Ett sätt att behålla våra medarbetare är att i högre utsträckning erbjuda tillsvidareanställning istället för vikariat, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

Socialdemokraterna anser att tillsvidareanställning ökar tryggheten för medarbetaren och på så vis ökar också tryggheten för såväl verksamheten som för omsorgstagarna. Äldreomsorgen är ett exempel på en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhällets vård- och omsorgsapparat. Den trenden måste vända.

– Osäkra anställningar bidrar inte till ökat förtroende, tvärtom. Därför vill vi socialdemokraterna att våra medarbetare inom omsorgen erbjuds tillsvidareanställning. På så vis ökar vi jämlikheten, avslutar Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

facebook Twitter Email