Avgiftsfri skola

Socialdemokraterna har  lämnat in en skrivelse till utbildningsnämnden angående avgiftsfri skola. Inför varje skolstart hör vi om föräldrar som får uppmaningar att ta med frukt, muggar, en tjuga, smörgåsar mm till skolan. Frågan om avgiftsfriskola har länge diskuterats i Växjö kommun.

Skollagen tolkas olika på olika skolor och vi anser att det är dags för en gemensam tolkning i hela kommunen. Att vid upprepade tillfällen och kontinuerligt ta med sig saker eller att till exempel ha fruktstund på schemat är inte att ha en avgiftsfri skola. Vi har därför idag lämnat in en skrivelse där vi tycker att utbildningsnämnden ska ta fram gemensamma riktlinjer för alla skolor i kommunen .

Socialdemokraterna är tydliga – skolan ska vara avgiftsfri, på riktigt!

Därför vill vi

– att utbildningsnämnden tar fram tydliga riktlinjer vad som gäller gällande avgiftsfri skola i Växjö kommun

– att ovannämnda dokument implementeras skyndsamt

facebook Twitter Email