Äldreomsorgen en prioriterad fråga för S

Socialdemokraterna i Växjö har lagt flera förslag för att öka stabiliteten och tryggheten inom omsorgen i Växjö kommun, såväl för omsorgstagare som för personal.

Tillsammans med regeringens äldreomsorgslyft om att bland annat utbilda personal på arbetstid, har vi nu stora möjligheter att förbättra förutsättningarna för en trygg omsorg.
Gunnel Jansson (MP) och Guje Larsson (MP) beskriver i Smålandsposten den 23 maj regeringens äldreomsorgslyft samt skriver att de vill ha ökad trygghet inom omsorgen. Det är dock i kommunerna det händer, eftersom äldreomsorgen ligger under kommunernas ansvar.
Miljöpartiet sitter i den styrande majoriteten i Växjö kommun och har de senaste sex åren haft all möjlighet att påverka en omsorg i den riktning de vill.

Socialdemokraterna har bedrivit ett aktivt arbete med konkreta förslag och mer resurser till omsorgen i flera år men tyvärr inte alltid fått gehör.
Folkmyndigheten menar att coronasmittan på särskilda boenden och inom hemtjänsten i Sverige kan bero på att en omsorgstagare till exempel träffar många olika personer som ska hjälpa dem.

Vi hoppas verkligen att Miljöpartiet menar allvar att de vill förbättra omsorgen i Växjö kommun och därför röstar ja till våra förslag:
• Avskaffa minutjakten inom hemtjänsten, det vill säga att personalen styrs av minutschema.
• Fasa ut delade turer.
• Undersök möjligheterna att fast anställa vikarier och andra visstidsanställda.

Vi är öppna för att diskutera fler förslag och fler lösningar. Omsorgen ska vara säker och trygg. De som arbetar inom omsorgen är riktiga hjältar. Deras arbetsmiljö är viktig för att omsorgen ska bli trygg.
Omsorgen om våra äldre är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna i Växjö. När man på ålderns höst behöver stöd och hjälp ska samhället finns till hands.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

 

 

facebook Twitter Email