Budgetförslag 2019

Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans

Socialdemokraternas budgetförslag för Växjö kommun 2019 har parollen ”Ett starkare Växjö bygger vi tillsammans”. Budgetförslaget innehåller en långsiktig finansiering för Växjö kommun med en skattehöjning på 38 öre som ger 76 miljoner kronor. Den största satsningen på närmare 172 miljoner kronor vill Socialdemokraterna lägga på skolan. Ambitionen är att satsningen ska stärka skolornas likvärdighet med en tydligare resursfördelning och bidra till att skolan blir mer jämlik. Socialdemokraterna vill även satsa på omsorgen och lägger därför 50,5 miljoner kronor till omsorgsnämnden. Det är 14 miljoner mer än i den moderatledda majoritetens förslag.

Att särskilt satsa på skolan är den viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden och där lägger vi 38 miljoner mer än den moderatledda majoriteten. Med det här budgetförslaget är alla Växjöbor med och bidrar till Växjös välfärd.

–Malin Lauber, kommunalråd i opposition

Utöver satsningar på skolan och omsorgen får kultur- och fritidsnämnden ett ökat anslag på 4,6 miljoner kronor och nämnden för arbete och välfärd får 11,2 miljoner.

[simplyattached]Dokument[/simplyattached]

facebook Twitter Email