Hur har vi räknat

Den moderatledda majoriteten i Växjö kommunfullmäktige har röstat igenom bygget av ett nytt stadshus för 713 miljoner. Socialdemokraterna röstade nej till stadshuset. En del av kostnaden för bygget består av ett stationshus som Jernhusen betalar kommunen 45 miljoner för. Hur stor den slutgiltiga kostnaden blivit när stadshuset står färdigt 2021 vet vi inte ännu. Vi har i våra räkneexempel valt att räkna på vad man kan få för annan kommunal verksamhet för 700 miljoner kronor.

Förskolor

Räkneexemplet ”12 förskolor för 700 miljoner” bygger på kostnaden för nyligen byggda förskolan Saga som kostade 66 miljoner och har plats för 140 barn. Räknat på den summan får man 74 förskoleavdelningar som rymmer 1480 barn om varje avdelning rymmer 20 barn. Om varje förskola har 6 avdelningar blir det 12 nya förskolor för samma kostnad som Växjös nya stadshus.

Källa 1   Källa 2

Skolor

Räkneexemplet ”skolor för 1800 elever för 700 miljoner” bygger på kostnaden för nyligen byggda Pär Lagerkvistskolan som kostade 300 miljoner och har plats för 800 elever F-9. I kostnaden för Pär Lagerkvistskolan ingår även förskoleavdelningar med plats för 200 barn.

Källa

Trygga bostäder för äldre

Räkneexemplet ”370 trygga bostäder för äldre för 700 miljoner” bygger på kostnaden när Ljungbybostäder bygger 54 trygghetsbostäder* för äldre för 100 miljoner kronor.

Källa

*Trygghetsbostäder är en variant av äldreboende för äldre som inte har stora vård- och omsorgsbehov men inte vill bo ensamma längre utan ha tillgång till tryggheten och gemenskapen på ett bemannat boende.

facebook Twitter Email